Script support IE Browser
 
Datganiad Preifatrwydd BNR Watersport

Y diweddaraf ddiweddaraf: 25th May 2018

Dyma Datganiad Preifatrwydd BNR Watersport vof (kvk nr .: 37128682), a gofrestrwyd yn Egmond aan Zee (NL). Mae BNR Watersport yn parchu preifatrwydd ei ddefnyddwyr ar ei wefan ac yn sicrhau bod y data personol a roddwch i ni yn cael ei thrin yn ddiogel ac yn gyfrinachol. Wrth gyflwyno data personol ar brnwatersport.com, rydych yn mynnu defnyddio BNR Watersport i'ch data personol yn unol â'r Datganiad Preifatrwydd hwn.  

Pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi?

Er mwyn prynu cynnyrch neu ofyn am ddyfynbris cludiant, mae'n rhaid i chi ddarparu'r wybodaeth bersonol ganlynol i BNR Watersport trwy lenwi'r ffurflen archebu: 

  • enw 
  • e-bost
  • cyfeiriad cyflwyno

Beth yw pwrpas prosesu'r wybodaeth hon?

Drwy lenwi'r ffurflen ar y wefan, rydych chi'n cytuno ar brosesu eich data personol at ddibenion gweithredu eich archeb. Mae arnom angen y wybodaeth hon i anfon cadarnhad i chi, i gyfrifo costau cludiant, anfon anfoneb atoch a'ch diweddaru am statws cyflwyno eich parsel. Ni chaiff eich data personol ei ddefnyddio at ddibenion eraill, oni bai eich bod yn rhoi caniatâd newydd i wneud hynny. 

Trydydd parti

Ni fydd BNR Watersport yn darparu eich gwybodaeth i drydydd partïon heb eich caniatâd, oni bai bod angen eich data personol ar drydydd parti - fel cwmni trafnidiaeth - i gyflawni'r gorchymyn. 

Diogelu data

Gwefan BNR Watersport (www.bnrwatersport.com) wedi'i diogelu gan dystysgrif SSL i sicrhau na fydd eich data personol yn weladwy i eraill.

Mae gweinyddu - sy'n cynnwys anfonebau a chytundebau gydag enwau a chyfeiriadau gweladwy - yn cael eu storio'n ddiogel mewn archif sicrwydd am gyfnod o gyfraith (treth) sy'n gorfod ei wneud.  

Mae'r holl negeseuon e-bost yn cael eu cadw mewn amgylchedd sicr (ar-lein). 

cwestiynau 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Datganiad Preifatrwydd hwn, cysylltwch â: 

Bart Damen 

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

0031644628250

 © BNR Watersport 2018 - Cedwir pob hawl